Vad är Motorbranschcollege?

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Stort intresse för Motorbranschcollege

14 skolor är certifierade Motorbranschcollege och flera skolor arbetar med att certifiera sig som Motorbranschcollege - från norr till söder.

Certifierade skolor är:

- Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund 
- Tullängsgymnasiet i Örebro
- Edströmska i Västerås
- Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
- Lars Kaggskolan i Kalmar
- Ystad Gymnasium
- Yrkesplugget i Bromma 
- Agnesfrids gymnasium i Malmö 
- Holavedsgymnasiet i Tranås
- Bäckadalsgymnasiet i Jönköping
- Njudungsgymnasiet i Vetlanda

- Björknäsgymnasiet i Boden
- Wendesgymnasiet i Kristianstad
- Lugnetgymnasiet i Falun

Läs mer här

Vill din gymnasieskola certifiera sig som Motorbranschcollege? Anmäl ert intresse här.

Motorbranschen har en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 6 400 personer. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege, MBC.
 

SÅ ENGAGERAR DITT Företag SIG.

Företagens engagemang är avgörande för framgången med Motorbranschcollege. Det är företagen som ser till att kvaliteten blir på högsta nivå. Som företagare kan du engagera dig i din lokala gymnasieskolas certifieringsprocess genom att delta i en så kallad MBC-grupp. MBC-gruppens roll är att stärka utbildningskvaliteten och driva certifieringsarbetet framåt samt stötta skolorna med att uppfylla kvalitetskriterierna för Motorbranschcollege. Ta kontakt med din lokala gymnasieskola för att engagera dig i en MBC-grupp.

Europeiska Socialfonden stödjer MOTORBRANSCHCOLLEGE.

Motorbranschcollege har blivit beviljade stöd från Europeiska Socialfonden för att certifiera fler skolor som Motorbranschcollege. För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste skolan leva upp till sex kriterier genom att ha:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Motorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.