Yrkes-SM 2018

När Yrkes-SM 2018 gick av stapeln i slutet av april på Gränby sportfält, Uppsala, hade motorbranschdelen vuxit med en ny tävlingsklass – maskinmekaniker.
Det var nästan 400 av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar, inom 59 olika yrken, som visade upp sina färdigheter för 21 600 besökare.
Yrkes-SM 2018 har växt, både sett till ytan och till antalet tävlingsyrken . I år är första gången som kategorin maskinmekaniker finns med i Yrkes-SM och i den kategorin får de som jobbar med traktorer och anläggningsmaskiner tävla.
För Johanna Linder, som till vardags jobbar som branschutvecklare på Transportföretagen men nu fokuserar på sitt uppdrag som tävlingsledare för motorbranschens tävlingar, har det varit bråda dagar under tävlingen, med bland annat guidningar och möten med alla tävlingsdeltagare för motorbranschens tävlingar.
– Jag träffar varje tävlande och intervjuar honom eller henne. Detta är också en viktig del av Yrkes-SM eftersom det är ett tillfälle då vi kan sprida vårt budskap, det vill säga ge en rättvis bild av branschen och nå ut till dem som ska trygga tillgången på arbetskraft i framtiden, förklarar hon.

Är det svårt att locka sponsorer till Yrkes-SM?
– Det ser lite olika ut beroende på yrkesområden. Men generellt så är vi jättenöjda med hur det fungerar med sponsringen och i motorbranschen sätter man verkligen stort värde på Yrkes-SM och stöttar det.
Branschen har fått en ny tävlingsgren – maskinmekaniker. Varför har inte den funnits tidigare?
– Hur och vilka tävlingsgrenar vi tar fram är en ständigt pågående process som sker mellan branschen och oss. Att ha med maskinmekaniker som en tävlingsgren känns hur som helst helt rätt.
– De som tävlar i grenen maskinmekaniker jobbar oftast antingen med traktorer eller med anläggningsmaskiner. Så alla tävlande kommer att få en rejäl utmaning när de ska ta sig an den typen av maskiner som de inte brukar jobba med.
Hur är intresset för fordonsutbildningar bland ungdomar nu?
– Intresset har börjat öka igen, och vi hoppas det bland annat är tack vare Yrkes-SM. Media har nog också spelat en positiv roll på sistone. Vi har fått mycket uppmärksamhet i media. Sedan gäller det också att få föräldrarna att se att, här är en utbildning där ens barn lätt får jobb.

Bakom Yrkes-SM står World Skills Sweden (WSS), ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Samarbetspartner 2018 är Uppsala kommun.