Yrkes-EM – ett europeiskt mästerskap

Yrkes-EM 2018 var den tionde upplagan av mästerskapet, som anordnades för första gången i Rotterdam 2008. Yrkes-EM går vartannat år i ett av de 28 deltagande länderna. 2016 anordnades mästerskapet i Göteborg, dit cirka 75 000 besökare kom.
Nästa Yrkes-EM anordnas i Graz, Österike, 2020. För mer information om WorldSkills Europe, som är den Europeiska medlems-organisationen som samlar länderna, besök Worldskills Europe.

Vad är worldSkills europe

WorldSkills Europe/Yrkes-EM är en europeisk kompetenstävling, som organiseras i en av WorldSkills Europes medlemsländer, för att främja yrkesgrenar, där hundratals unga professionella talanger tävlar. Talangerna är utvalda genom tävlingar, som hålls i deras egna länder. I Sverige är det tävlingen Yrkes-SM.
WorldSkills Europes medlemmar, internationella partners, myndigheter och utbildningsinstitutioner arbetar tillsammans med tävlingen för att främja yrkesutbildning och spetskompetens i Europa.
Detta partnerskap mellan studenter, statliga och privata institutioner och det civila samhällets organisationer är unikt i Europa.

Syftet med tävlingen

Syftet med WorldSkills Europe är att lyfta yrkesutbildningar och fortsätta kompetensutveckla yrkena. Läs mer om WorldSkills Europe.
Det europeiska tävlingsevenemanget är uppbyggd enligt konceptet att se, göra och informera. De spännande yrkestävlingarna är en inspirationskälla och erbjuder en tydlig överblick av läget inom de olika kompetensområdena.
Syftet är att höja medvetenheten om hur viktigt professionell kompetens och hög kvalitet av yrkesutbildning inom Europa är. Det försöker vi att förverkliga på olika sätt, där en del är genom att delta med ungdomar i EuroSkills.

Kontakt
Johanna Linder
Projektledare yrkestävlingar
johanna.linder@
transportforetagen.se

Tele: +46 8 762 71 45