OM Motorbranschen.

Med cirka 4 500 företag och 63 000 anställda är motorbranschen en betydande del av näringslivet i Sverige och viktig för att en rad andra branscher ska fungera.

Inom motorbranschens eftermarknad finns sex centrala yrkesroller:
  • lastbilsmekaniker/-tekniker*,
  • personbilsmekaniker/-tekniker*,
  • maskinmekaniker/-tekniker*,
  • bilskadereparatör,
  • fordonslackerare samt
  • reservdelsspecialist.


Alla yrkesroller kräver en praktisk utbildning från vanligtvis ett fordonstekniskt gymnasium. I takt med att tekniken i bilar, lastbilar och maskiner blivit mer och mer komplex har även kraven på personalen blivit högre, något som har bidragit positivt till lönebilden, men också till att personalförsörjningen blivit mer utmanande för branschen. Branschens traditionella yrkesgrupper är mycket viktiga för att hålla både den privata fordonsparken och den svenska basindustrin igång.

Framöver kommer dock ännu högre krav att ställas då bilar, lastbilar och maskiner blir mer uppkopplade och drivs av många olika typer av drivmedel. En Tesla med ett underrede fullt av batterier och maxutrustad underhållning soch navigationssystem ställer helt andra krav än en första generationens Volvo V70. Branschen behöver en bredare rekryteringsbas till följd av de nya möjligheterna att få arbeta med avancerad och banbrytande teknik.

Motorbranschen är också mindre konjunkturberoende än många andra branscher. När det är högkonjunktur är det nybilsförsäljningen som drar branschen medan efterfrågan på service och reparationer tenderar att öka i lågkonjunktur när bilparken åldras. Motorbranschens rekryteringsbehov påverkas naturligtvis av den rådande konjunkturen men har också en stark koppling till;

  • Ett ökat behov av vägtransporter
  • En växande bilpark
  • Åldersavgångar bland befintlig personal under de närmaste åren


*Mekaniker är en medarbetare med grundutbildning som arbetat mindre än tre år. Tekniker har mer än tre års erfarenhet av yrket.

Visste du att...
Motorbranschen har haft stora försäljningsframgångar under senare år. Försäljningsrekorden har avlöst varandra och 2017 kom att bli det högsta någonsin då drygt 440 000 person- och lastbilar nyregistrerades i Sverige.