Certifierade motorbranschcolllege.
 

Tio fordonstekniska gymnasieskolor har hitills certifierats som Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Det långsiktiga syftet är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

De skolor som certifierades i september 2017 är;

Den 18 september 2018 certifierades Lars Kaggskolan i Kalmar som Motorbranschcollege
 

Den 5 oktober 2018 certifierades Ystad Gymnaium som Motorbranschcollege
 

Den 8 oktober 2018 certifierades Yrkesplugget i Bromma som Motorbranschcollege.

Den 7 november 2018 certifierades Agnesfrids gymnasium i Malmö som Motorbransschcollege

Den 14 mars 2019 certifierades Holavedsgymnasiet i Tranås som Motorbranschcollege.

Den 14 mars 2019 certifierades Bäckadalsgymnasiet i Jönköping som Motorbranschcollege.