Certifierade motorbranschcolllege.


Fyra fordonstekniska gymnasieskolor har hitills certifierats som Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Det långsiktiga syftet är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

De tre skolor som certifierades i september 2017 är;